savetovanje je održano u petak, 15. 3. 2019. godine, od 10.00 do 14.00 časova, u sali Beogradske poslovne škole, Kraljice Marije 73, Beograd

Cilj seminara je bio:

Cilj savetovanja je upoznavanje polaznika sa novinama u propisima, kojima se uređuje status direktora i radni odnosi u prosveti, ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, evidencije i ocenjivanje, učenički i studentski standard.

Program je bio:

Najnovije izmene i dopune:

  • Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  • Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • Zakona o učeničkom i studentskom standardu

Osim toga, daće se osvrt i na izmene u pratećim podzakonskim aktima u vezi sa:

  • prelascima između nivoa obrazovanja,
  • modelom ustanove,
  • procenom kvaliteta.

Predavač je bio:

dr Bojan Ristić, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, član Nacionalnog prosvetnog saveta, član Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija.