Nacrt zakona o Visokom savetu tužilaštva

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o Visokom savetu tužilaštva dostavljaju se Ministarstvu prtavde na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Visokom savetu tužilaštva održaće se u periodu 12. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.

Nacrt zakonaVeličina: 0.08 MB
Preuzimanje

Zaključak o sprovođenju javne raspraveVeličina: 0.64 MB
Preuzimanje

Obrazac za komentareVeličina: 0.03 MB
Preuzimanje

Nacrt zakona o Visokom savetu sudstva

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o Visokom savetu sudstva dostavljaju se Ministarstvu prtavde na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Visokom savetu sudstva održaće se u periodu 12. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.

Nacrt zakona Veličina: 0.06 MB
Preuzimanje

Zaključak o sprovođenju javne raspraveVeličina: 0.64 MB
Preuzimanje

Obrazac za komentareVeličina: 0.03 MB
Preuzimanje

Nacrt zakona o javnom tužilaštvu

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o javnom tužilaštvu dostavljaju se Ministarstvu prtavde na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnom tužilaštvu održaće se u periodu 12. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.

Nacrt zakona o javnom tužilaštvu
Preuzimanje

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom tužilaštvu
Preuzimanje

Obrazac za komentare
Preuzimanje

Nacrt zakona o sudijama

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o sudijama dostavljaju se Ministarstvu prtavde na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sudijama održaće se u periodu 12. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.

Nacrt zakona o sudijama
Preuzimanje

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o sudijama
Preuzimanje

Obrazac za komentare
Preuzimanje

Nacrt zakona o uređenju sudova

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o uređenju sudova dostavljaju se Ministarstvu prtavde na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju sudova održaće se u periodu 12. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.

Nacrt zakona o uređenju sudova
Preuzimanje

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju sudova
Preuzimanje

Obrazac za komentareVeličina: 0.03 MB
Preuzimanje

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija