Министарство финансија је на свом сајту објавило нацрте измена пореских закона.

Евентуалне сугестије на нацрте закона могу се доставити у најкраћем року на мејл  fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

У наставку можете погледати текстове ових нацрта:

<

< <

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама


Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност


Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица


Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана


Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

 

Извор: сајт Министарства финансија