Ministarstvo za evropske integracije počelo je da prikuplja komentare na Nacrt zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom na portalu eKonsultacije.

Komentari se mogu dostaviti do 19. jula preko web adrese https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/212/1

Cilj ovog zakona je priprema sistema za upravljanje i kontrolu sprovođenja kohezione politike Evropske unije, kao i utvrđivanja postupka za pripremu relevantnih dokumenata u skladu sa ciljevima kohezione politike i obavezama Republike Srbije preuzetim u procesu pristupanja Evropskoj uniji. S tim u vezi, od posebnog je značaja da proces izrade dokumenta uključi što je više moguće relevantnih aktera, imajući u vidu veliku očekivanu dobrobit po građane i institucije Republike Srbije koju donose fondovi kohezione politike kao i složenost sistema kog je potrebno uspostaviti.

Za sva dodatna pitanja ili pomoć možete se obratiti državnim službenicima Ministarstva za evropske integracije Borisu Milanoviću boris.milanovic@mei.gov.rs i Valentini Vidović valentina.vidovic@mei.gov.rs

Izvor: sajt Ministarstva za evropske integracije
Naslov: Redakcija