На сајту Министарства финансија објављен је:

 

 

 
 
Евентуалне примедбе и сугестије могу се достављати до 9. новембра 2018. године, до 12 часова, на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.