Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i
Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Klikom na gore navedene linkove možete pogledati njihove tekstove.

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati do 9. novembra 2018. godine, do 12 časova, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.