Министарство финансија на свом сајту је објавило текст Нацрт Закона о изменама и допунама
Закона о пореском поступку и пореској администрацији:

 

Евентуалне сугестије и примедбе на Нацрт Закона о изменама и допунама
Закона о пореском поступку и пореској администрацији могу се доставити у
електронској форми  на е-маил адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Преглед одредаба Закона o пореском поступку и пореској администрацији које се мењају, односно допуњују