Ministarstvo finansija na svom sajtu je objavilo tekst Nacrt Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:

 

Eventualne sugestije i primedbe na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu se dostaviti u
elektronskoj formi  na e-mail adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Obrazloženje Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Pregled odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se menjaju, odnosno dopunjuju