Usled neadekvatnih zakonskih rešenja, nepotpune definicije pojma osiguranika poljoprivrednika i nepreciznog definisanja postupka i uslova za sticanje i prestanak svojstva osiguranika, određeni broj lica našao se u poljoprivrednom osiguranju na osnovu nepotpunih, netačnih i neproverenih podataka, zbog čega je neosnovano zaduživan doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaštitnik građana konstatuje da su izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 73/2018), koje su stupile na snagu 30.09.2018. godine, u značajnom delu otklonjene štetne posledice nastale usled nepravilnog postupanja organa uprave i nedostataka u propisima. Međutim, Zaštitnik građana konstatuje da postojeća zakonska rešenja nisu u potpunosti otklonila rizike od novih nepravilnosti u načinu evidentiranja osiguranika po osnovu poljoprivrede, njihovog zaduživanja doprinosima i uvođenja u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja.

Važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 – odluka US) nije adekvatno definisao pojam osiguranika poljoprivrednika, nisu propisani kriterijumi za sticanje i prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika, nije jasno uređen postupak prijavljivanja na osiguranje, utvrđivanja svojstva osiguranika, odjave sa osiguranja i utvrđivanja prestanka svojstva osiguranika, nisu detaljnije uređeni mirovanje svojstva osiguranika, kao i brojna druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava poljoprivrednika na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Stoga, Zaštitnik građana nalazi da je u interesu građana da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u što kraćem roku pripremi izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima će definisati pojam poljoprivrednika u smislu tog zakona, pri tom se rukovodeći realnim parametrima, kao i svrhom koja se želi postići uvođenjem ove kategorije osiguranika u osiguranje. Odgovarajućim izmenama i dopunama navedenog Zakona treba precizno, na osnovu realnih parametara (dohodak, kalkulativna zarada, površina i vrsta zemlje, produktivnost), utvrditi koja lica se smatraju osiguranicima poljoprivrednicima, kao i da li su osigurani samo vlasnici ili i članovi poljoprivrednog domaćinstva, na koji način se obveznik prijavljuje odnosno odjavljuje sa poljoprivrednog osiguranja, ko su članovi poljoprivrednog domaćinstva i druga pitanja relevantna za ovu vrstu osiguranja, navodi se, između ostalog, u Mišljenju Zaštitnika građana o mogućnostima prevazilaženja problema osiguranika poljoprivrednika i korisnika penzija po osnovu poljoprivrednog osiguranja upućenom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: sajt Zaštitnika građana
Naslov: Redakcija