Oko 500 zaposlenih u obrazovnim ustanovama u Srbiji ima neko od četiri pedagoška zvanja.

„Procene da bi između 20 i 25 odsto ljudi moglo da dođe do prvog zvanja pedagoškog savetnika su realne, a zadatak Ministarstva prosvete i dva prosvetna saveta je da zaposlenima u školama objasne kako se do toga dolazi i kakva je dobit za njih same, za ustanovu u kojoj rade i obrazovni sistem u celini. Da bismo motivisali prosvetne radnike da steknu neko od zvanja, nameravamo da to bude jedan od uslova prilikom izbora savetnika spoljnih saradnika koji će nam pružati pomoć u borbi protiv nasilja“, kaže Biljana Lajović, savetnica ministra prosvete.

Ona dodaje da je sticanje zvanja neodvojiv proces od stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, zbog čega su te dve oblasti objedinjene u izmenama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 81/2017 i 48/2018).

Izmenama Pravilnika je predviđeno da zaposleni u Ministarstvu prosvete i prosvetnim zavodima mogu da drže seminare i obuke za zaposlene u školama, uz saglasnost ministra prosvete.

„Ministar će sa svojim saradnicima procenjivati da li je neko kompetentan da drži određenu obuku i da li je u sukobu interesa. Ideja je bila da omogućimo onima koji su, po pravilu, najstručniji, najviše znaju o obrazovanju i učestvuju u donošenju strategija, zakona, programa i drugih propisa i dokumenata, da ta svoja znanja prenose kolegama. Mnogi od njih su pre zapošljavanja u Ministarstvu ili zavodima bili autori i realizatori kvalitetnih programa stručnog usavršavanja i davali doprinos razvoju kompetencija zaposlenih, što je bila jedna od preporuka“, objašnjava Lajović.

Izvor: sajt Danas-a
Naslov: Redakcija