Ministar za rad Srbije Zoran Đorđević najavio je još oštrije kontrole poslodavaca u cilju sprečavanja „rada na crno“, uključujući i uvođenje „mobilnog inspektora“ koji će proveravati da li je poslodavac uplatio doprinose za zaposlene.

Najavio je da će i inspektori rada svakodnevno biti na terenu u svim krajevima Srbije, a ne, kako je rekao, „samo u Beogradu i većim centrima“ kako bi kontrolisali da li poslodavci prijavljuju radnike.

Dodao je i da je tokom poslednje inspekcijske kontrole poslodavaca bilo obuhvaćeno 1.200 radnika od kojih je utvrđeno da je 45 „radilo na crno“, odnosno neprijavljeno.

Đorđević je novinarima nagovestio izmene zakona da bi se poslodavci, kod kojih su zatečeni neprijavljeni radnici morali odmah da ih prijave, a ne za tri dana kao sada.

 

Izvor: sajt N1