Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je mišljenja u vezi sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2016), pa ih u nastavku možete preuzeti:

  • Mišljenje o primeni odredaba čl. 176-185, ZUP u vezi sa odredbom člana 213. ZUP
  • Mišljenje o primeni ZUP u vezi sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma
  • Mišljenje o primeni ZUP u vezi sa odredbama koje se odnose na objavljivanje akta na veb prezentaciji organa
  • Pitanja i odgovori u vezi sa odredbama o razmeni podataka ZUP