Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је мишљења у вези са применом Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), па их у наставку можете преузети:

  • Мишљење о примени одредаба чл. 176-185, ЗУП у вези са одредбом члана 213. ЗУП
  • Мишљење о примени ЗУП у вези са Законом о службеној употреби језика и писма
  • Мишљење о примени ЗУП у вези са одредбама које се односе на објављивање акта на веб презентацији органа
  • Питања и одговори у вези са одредбама о размени података ЗУП
    PDF