Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o socijalnoj karti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti održaće se od 17. juna do 7. jula 2019. godine.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa Nacrtom zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljuje se na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o  socijalnoj karti ”.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i tekst Nacrta zakona o socijalnoj karti, sa obrazloženjem i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, koji je odredio Odbor za javne službe.

Sve potrebne informacije možete naći na linku u nastavku:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javni-poziv-za-ucesce-u-j…

Izvor: www.minrzs.gov.rs