U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-851/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o trgovini u periodu od 1. februara do 21. februara 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: aleksandra.jokovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o trgovini”.

Centralni događaj održaće se 5. februara 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, ul. Terazije br. 23, Velika sala, 2. sprat.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.