Ministarstvo prosvete preporučilo je visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima da školarinu plate u više rata, ali i istaklo da o smanjenju cene školarina treba da se razgovara u okviru svakog fakulteta pojedinčano.

Ministarstvo je poručilo da će se na starije godine studija na budžet i dalje upisivati studeneti koji imaju 48 ESPB bodova.

Fakultetima je preporučeno i da produže rok za upis master studija za dve nedelje, a za upis doktorskih studija mesec dana, da se omoguće dva apsolventska roka, da se uslovi za upis viših godina studija prilagode otežanim uslovima…

Ovo je odgovor Ministarstva prosvete na zahteve studenatan državnih univerziteta o kojima se razgovaralo poslednjih nedelja, a u kojima su učestvovali studenti, predstavnici univerziteta, Ministarstva prosvete i Vlade Srbije.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija