Naslovna Pravo Ministarstvo pravde poziva predstavnike YUCOM-a da objasne zašto im nije prihvatljiv tzv....

Ministarstvo pravde poziva predstavnike YUCOM-a da objasne zašto im nije prihvatljiv tzv. zakon o nestalim bebama

Ministarstvo pravde poziva predstavnike nevladine organizacije YUCOM da javnosti u Srbiji objasne zašto im nije prihvatljiv Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji (takozvani Zakon o nestalim bebama), s obzirom da je nekoliko amandmana te organizacije postalo sastavni deo predloga zakona, koji će poslaniici uskoro razmatrati.

Uzimajući u obzir da je prvi tekst zakona bio prosleđen na usvajanje 2016. godine, a da je iz skupštinske procedure povučen 2017. godine zbog formiranja nove Vlade Srbije, Ministarstvo pravde je taj trenutak iskoristilo da dodatno unapredi tekst zakona.

S ozbirom na to da je YUCOM u saradnji sa Beogradskom grupom roditelja nestalih beba u novembru 2016. godine poslao predloge svojih amandmana, Ministarstvo je u skladu sa tim amandmanima unapredilo tekst, time što je prihvatilo 7 od 9 tih amandmana.

Ističemo da su predstavnici tih organizacija tada u dopisu Ministarstvu pravde istakli da su načelno saglasni sa njegovim upućivanjem u dalju proceduru.

Ministarstvo pravde se zahvaljuje navedenim organizacijama na pomoći u procesu izrade teksta zakona, koji će doprineti utvrđivanju činjenica i okolnosti pod kojima se dogodio nestanak dece.

Ukazujemo i na činjenicu da predloženi tekst zakona sadrži većinu preporuka Saveta Evrope, kao i da je to telo dalo pozitivnu ocenu na predloženi zakon.

Pored navednog, potrebno je imati u vidu da je na inicijativu Saveta Evrope i na osnovu javnog slušanja, koje je u Narodnoj skupštini Srbije održano u novembru 2019. godine, skupštinski Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo dodatnih šest amandmana na predloženi tekst zakona.

Podsećamo da su Radnu grupu Ministarstva pravde, za izradu teksta ovog zakona, činili predstavnici svih relevantnih institucija. Pored predstavnika tri ministarstva – pravde, unutrašnjih poslova i zdravlja, radna grupa je bila sastavljena i od predstavnika Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda, Državnog pravobranilaštva, kao i od predstavnika grupa roditelja dece za koju postoji sumnja da sus nestala u porodilištima u Republici Srbiji.

U prilogu saopštenja je dopis YUCOM-a iz novembra 2016. godine.

Dopis

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija