Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine (“Službeni glasnik RS” 69/2018 od 14.09.2018. godine), prema kojoj je minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2019. godine utvrđena u iznosu od 155,30 dinara („neto”), po radnom času.