Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године (“Службени гласник РС” 69/2018 од 14.09.2018. године), према којој је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2019. године утврђена у износу од 155,30 динара („нето”), по радном часу.