Ново Мишљење Министарства финансија о карактеру новчане накнаде коју послодавац исплаћује запосленом који у току трајања радног односа није искористио (у целости или делимично) годишњи одмор можете преузети у наставку:

Мишљење