Imajući u obzir da je letnji period, kao i trenutne vremenske prilike (povišena temperatura vazduha), u nastavku vam dajemo brošuru kojom želimo da skrenemo pažnju na rizike i preventivne mere koje je potrebno sprovoditi u ovom periodu.

Brošura