Електронске матичне књиге има 98,3 одсто општина

Болнице ће пријављивати матичарима рођење детета, разводи брака уписиваће се у матичну књигу на основу електронски достављене пресуде, а податак о смрти матичарима ће такође достављати здравствене установе за лица преминула у болници

Извод из матичне књиге рођених – скоро да се подразумевало да овај документ, уз напомену „не старији од шест месеци”, морате да донесете на шалтер да бисте остварили неко своје право. То, међутим, више неће бити случај. Готово све општине у Србији завршиле су препис матичних књига из папирног у електронски облик, што је био предуслов да државни органи могу електронским путем да прибављају ова документа. Нема више чекања у редовима за изводе, плаћања такси, враћања са шалтера јер вам фали још један папир. Како објашњава Марина Дражић, помоћница министра државне управе и локалне самоуправе, Законом о општем управном поступку омогућено је да се државни органи повежу и да размењују електронским путем изводе из матичних књига за потребе одређених поступака грађана. Прецизира да је 98,3 одсто општина податке из матичних књига пренело у електронски облик. Дакле, у историју одлазе и „службена путовања” по земљи, да бисте, на пример, извадили крштеницу у граду у којем сте рођени.

– За преостали мали проценат где то још није обављено очекујемо да ће бити завршено до ступања на снагу измена и допуна Закона о матичним књигама – каже Марина Дражић.

Сви ови подаци сада су део Централног регистра матичних књига, а како наглашава наша саговорница, уводи се вођење електронске евиденције о личним стањима грађана.

– Матичне књиге водиће се у електронској форми, што подразумева да ће се упис у њих вршити на основу електронски поднетих пријава надлежних органа. Већ имамо пројекат „Бебо, добро дошла на свет”, где болнице пријављују матичарима рођење детета, док су то раније морали да ураде родитељи у општини. Измене закона предвиђају да ће се и чињеница смрти уписивати у матичне књиге на основу електронски поднете пријаве здравствене установе да је неко лице преминуло. Такође, разводи брака уписиваће се на основу електронски достављене пресуде о разводу – каже Дражићева.

Влада Србије недавно је утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама и он би ускоро требало да се нађе пред посланицима Скупштине Србије. Осим што модернизује начин вођења матичних књига, овај закон предвиђа и могућност уноса података који до сада нису могли бити уписани у матичне књиге: података о националној припадности и податка о промени пола.

– Родитељи ће при рођењу детета моћи да заједно дају изјаву о упису податка о националној припадности детета. То ће моћи да учине и грађани старији од 18 година на лични захтев. Наравно, уколико то желе, јер то није обавезно. Новим решењем обезбеђено је да се у матичну књигу рођених упише и чињеница промене пола, што ће отклонити раније проблеме које су ови људи имали при промени имена или прибављању докумената. Министарство здравља у сарадњи са нама прописаће образац потврде на основу које би матичари знали да је одређено лице извршило промену пола – објашњава помоћница министра.

За бројну српску дијаспору важан новитет јесте да ће и дипломатско-конзуларна представништва од сада водити матичне књиге у електронском облику, да ће имати приступ Централном регистру и захваљујући томе моћи да издају изводе из матичних књига. Њима је остављен рок од годину дана да створе техничке услове за обављање овог посла, а биће им издати сертификати да могу да раде у Централном систему матичних књига.

У Србији тренутно има 1.355 матичара и заменика матичара. Службеницима који бележе најрадосније и најтужније тренутке живота сваког грађанина посвећен је 9. мај, дан када је 1946. године донет први закон о матичним књигама. Поводом Дана матичара, њих око 250 данас ће на свечаном пријему поздравити ресорни министар Бранко Ружић.

Од 1946. године матичне књиге више нису црквени већ државни документи. Тада су оне узете од цркава и верских заједница ради преписивања и дан-данас се враћају Српској православној и Римокатоличкој цркви, јеврејској и исламској заједници, на основу споразума из 2010. године.

– Наше министарство завршава посао архивирања свих матичних књига старијих од 100 година. Остало је свега два одсто тих старих књига које нису архивиране, реч је о четири или пет општина које решавају проблем простора у архиви, али очекујемо да и то ускоро буде завршено – каже Дражићева.

Извор: сајт Политике