У наставку можете погледати макроекономске податке објављене на интернет страници Министарства финансија:

Текућа макроекономска кретања, 28.6.2017
 
Саопштење

Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 28.6.2017. године

Табела 2: Примања и издаци буџета Републике Србије, према Закону о буџету,  28.6.2017. године

Табела 3: Консолидовани биланс државе у периоду 2005. – 2017. године, 28.6.2017. године

Табела 4: Консолидовани биланс државе по нивоима власти, јануар – мај  2017. године, 28.6.2017. године

Табела 5: Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.4.2017. године, 28.6.2017. године