U nastavku možete pogledati makroekonomske podatke objavljene na internet stranici Ministarstva finansija:

Tekuća makroekonomska kretanja, 28.6.2017
 
Saopštenje

Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, 28.6.2017. godine

Tabela 2: Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije, prema Zakonu o budžetu,  28.6.2017. godine

Tabela 3: Konsolidovani bilans države u periodu 2005. – 2017. godine, 28.6.2017. godine

Tabela 4: Konsolidovani bilans države po nivoima vlasti, januar – maj  2017. godine, 28.6.2017. godine

Tabela 5: Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.4.2017. godine, 28.6.2017. godine