Грађани
и адвокати од пре неколико дана могу на лакши и бржи начин да прате ток
предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационом
судовима, будући да је Министарство правде крајем августа пустило у рад
ново визуелно решење које то и омогућава.

Ново визуелно решење
за праћење тока предмета је пре свега прилагођено мобилним уређајима и
таблетима. Тиме је грађанима и адвокатима значајно олакшано праћење тока
предмета, јер се дизајн прилагођава величини екрана, што до сада није
био случај.

Извор: сајт Министарства правде