Građani
i advokati od pre nekoliko dana mogu na lakši i brži način da prate tok
predmeta u Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu i apelacionom
sudovima, budući da je Ministarstvo pravde krajem avgusta pustilo u rad
novo vizuelno rešenje koje to i omogućava.

Novo vizuelno rešenje
za praćenje toka predmeta je pre svega prilagođeno mobilnim uređajima i
tabletima. Time je građanima i advokatima značajno olakšano praćenje toka
predmeta, jer se dizajn prilagođava veličini ekrana, što do sada nije
bio slučaj.

Izvor: sajt Ministarstva pravde