Poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2018. godine bili su veći za 3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2018. godine zabeležen je njihov rast od 11,7%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu 2018. godine bili su veći za 3,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s prvim kvartalom 2018. godine, njihov rast iznosi 12,5%.

Indeksi poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji

 

Republika Srbija1)

 

II kvartal 2018 / II kvartal 2017.

II kvartal 2018 / I kvartal 2018.

 

Poslovni prihodi

Ukupno

103,0

111,7

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

101,8

113,6

Industrija i građevinarstvo2)

101,5

111,0

Usluge

104,2

112,1

Trgovina

102,5

112,1

Saobraćaj i skladištenje

93,4

107,0

Smeštaj i ishrana

101,1

108,3

Informisanje i komunikacije

113,4

105,8

Ostale usluge3)

122,3

122,7

Poslovni rashodi

Ukupno

103,6

112,5

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

101,8

127,6

Industrija i građevinarstvo2)

102,5

112,5

Usluge

104,7

111,7

Trgovina

103,2

111,3

Saobraćaj i skladištenje

99,2

106,1

Smeštaj i ishrana

109,3

120,1

Informisanje i komunikacije

111,7

108,1

Ostale usluge3)

117,9

123,3

 

1)  Bez podataka za AP Kosovo i Metohija.

2)  Obuhvata sektore: Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama i Građevinarstvo.

3)  Obuhvata sektore: Poslovanje nekretninama; Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita; Umetnost, zabava i rekreacija i Ostale uslužne delatnosti.

 

Metodološke napomene

 

Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava sprovodi se na uzorku izabranih privrednih društava i drugih pravnih lica koja proizvode i pružaju usluge pretežno za tržište, tj. onih subjekata koji su po svom funkcionisanju svrstani u nefinansijsku poslovnu ekonomiju. Nefinansijska poslovna ekonomija ne obuhvata sektore K (Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja) i O (Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje). Izabran je stratifikovan prost slučajni uzorak obima 2 896, od kojih je u realizovanom uzorku 2 608 jedinica (90%). Za indeks drugi kvartal 2018, u odnosu na drugi kvartal 2017, ocena standardne greške1) poslovnih prihoda je 2,5, a poslovnih rashoda 2,6. Za indeks drugi kvartal 2018, u odnosu na prvi kvartal 2018, ocena standardne greške poslovnih prihoda je 1,1, a poslovnih rashoda 1,4.

Preduzetnici nisu obuhvaćeni.

Osnovni izvori podataka za popunjavanje izveštaja jesu knjigovodstvena evidencija privrednih društava (finansijsko i pogonsko knjigovodstvo) i ostale evidencije (poreska, kadrovska) i obračuni.

Podaci su dati u tekućim cenama.

1) Standardna greška je mera odstupanja ocene uzorka od prave vrednosti i jednaka je kvadratnom korenu varijanse.

 

Saopštenje RZS br. 246/2018