Реални раст БДП у трећем кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,7%.

Обрачун кварталног БДП-а за трећи квартал 2018. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2018. године.

 

*Флеш-процена добијена је методом екстраполације, уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 Саопштење за јавност Републичког завода за статистику од 31. 10. 2018. године