Realni rast BDP-a u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,7%.

Obračun kvartalnog BDP-a za treći kvartal 2018. godine, koji je detaljniji i izvodi se na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 30. novembra 2018. godine.

 

*Fleš-procena dobijena je metodom ekstrapolacije, uz primenu jednostruke indikator metode, kombinacijom indikatora autputa i inputa.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 Saopštenje za javnost Republičkog zavoda za statistiku od 31. 10. 2018. godine