< <

Према
Саопштењу за јавност Републичког завода за статистику од 31. 10. 2017. године, реални раст БДП-a у
трећем кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио
је 2,1%.

Обрачун кварталног БДП-a за
трећи квартал 2017. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима
агрегирања методом дефлације, биће објављен у Саопштењу Квартални БДП у Републици
Србији 30. новембра 2017. године.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже
подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података
за Републику Србију (укупно).


*Флеш процена добијена је методом екстраполације
, уз примену
једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута
.