Реални раст БДП-а у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,5%.
Обрачун кварталног БДП-а за први квартал 2018. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 31. маја 2018. године.

*Флеш процена добијена је методом екстраполације, уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

  

Саопштење за јавност Републичког завода за статистику од 30. 4. 2018. године