Realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,5%.
Obračun kvartalnog BDP-a za prvi kvartal 2018. godine, koji je detaljniji i izvodi se na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 31. maja 2018. godine.

*Fleš procena dobijena je metodom ekstrapolacije, uz primenu jednostruke indikator metode, kombinacijom indikatora autputa i inputa.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

  

Saopštenje za javnost Republičkog zavoda za statistiku od 30. 4. 2018. godine