Реални раст БДП-а у другом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,4%.

Обрачун кварталног БДП-а за други квартал 2018. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен 31. августа 2018. године у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији.

 

* Флеш процена је добијена методом екстраполације, уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење за јавност Републичког завода за статистику од 31. 7. 2018. године