<<

Realni rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,5%.

Obračun kvartalnog BDP-a za četvrti kvartal 2017. godine, koji je detaljniji i izvodi se na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 28. februara 2018. godine.

Fleš procena dobijena je metodom ekstrapolacije, uz primenu jednostruke indikator metode, kombinacijom indikatora autputa i inputa.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).