<<

U svom
saopštenju broj 052/2018 od 28. 2. 2018. godine Republički
zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg
proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom
pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:

1) Realni rast bruto domaćeg proizvoda u
četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine,
iznosio je 2,5%.

2) Desezonirana serija podataka pokazuje rast
bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2017. godine od 0,6% u odnosu na
prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u četvrtom
kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni
rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 17,8%
sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i
skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 4,9%, kao i u sektoru industrije i
snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 3,7%. Pad bruto dodate vrednosti
zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 9,5%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u četvrtom kvartalu
2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen
je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 1,9%, izdaci za
finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima
(NPID) – 0,9%, izdaci za finalnu potrošnju države – 1,1%, bruto investicije u osnovne
fondove – 12,4%, izvoz robe i usluga – 7,5% i uvoz robe i usluga – 12,0%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999.
godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani
u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).