U saopštenju broj 50/2017 od 28. 2. 2017. godine Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:
realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,5%;
– desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2016. godine od 0,2% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima
, u četvrtom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (8,1%), sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane (4,2%), sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja (3,2%), sektoru informisanja i komunikacija (2,6%) i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama (2,2%). Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva (0,6%).
Posmatrano po agregatimaupotrebe bruto domaćeg proizvoda, u četvrtom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava (1,0%), izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima – NPID (0,1%), izdaci za finalnu potrošnju države (2,3%), bruto investicije u osnovne fondove (2,6%), izvoz robe i usluga (13,8%) i uvoz robe i usluga (5,9%).

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).