У свом саопштењу број 045/2016 од 29. 2. 2016. Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа. Обрачун је извршен према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Према тим подацима:

Реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2015. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,2%.

Десезонирана серија података показује да је БДП у четвртом кварталу 2015. године остао на истом нивоу, у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 8,0%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 6,8% и сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 4,1%. Значајан пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 6,7%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу државе, 0,8%, бруто инвестиције у основне фондове, 7,8%, извоз робе и услуга, 6,1% и увоз робе и услуга, 5,0%. Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 0,3% и издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,0%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).