U svom saopštenju broj 045/2016 od 29. 2. 2016. Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda. Obračun je izvršen prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Prema tim podacima:

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,2%.

Desezonirana serija podataka pokazuje da je BDP u četvrtom kvartalu 2015. godine ostao na istom nivou, u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u četvrtom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 8,0%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 6,8% i sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 4,1%. Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 6,7%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u četvrtom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju države, 0,8%, bruto investicije u osnovne fondove, 7,8%, izvoz robe i usluga, 6,1% i uvoz robe i usluga, 5,0%. Realni pad zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,3% i izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,0%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).