<<

U svom saopštenju, broj 327/2017 od 30. 11. 2017. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje
rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a
izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.
Prema tim podacima:

1) realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem
kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je
2,1%;

2) desezonirana serija podataka pokazuje rast
bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2017. godine od 1,6% u odnosu na
prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu
2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast
bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i
upravljanja otpadnim vodama – 6,1%, sektoru građevinarstva – 6,1% i sektoru
trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja
i usluga smeštaja i ishrane – 5,0%. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u
sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 11,1%.

Posmatrano
po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2017. godine,
u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih
agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 1,7%, izdaci za finalnu
potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) –
0,2%, izdaci za finalnu potrošnju države – 1,0%, bruto investicije u osnovne
fondove – 6,2%, izvoz robe i usluga – 11,4% i uvoz robe i usluga – 10,7%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999.
godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani
u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).