У свом Саопштењу број 332/2015 од 30. 11. 2015. године, Републички завода за статистику је објавио податке о кварталном бруто домаћем производу у Србији за III квартал. Обрачун је извршен према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Према тим подацима:

– Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2015. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,2%;

– Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у трећем кварталу 2015. године од 0,4% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у: сектору грађевинарства, 18,3%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 8,3% и сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 5,0%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу државе, 0,8%, бруто инвестиције у основне фондове, 10,1%, извоз робе и услуга, 8,8% и увоз робе и услуга, 5,4%. Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 0,6% и издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,0%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).