U svom Saopštenju broj 332/2015 od 30. 11. 2015. godine, Republički zavoda za statistiku je objavio podatke o kvartalnom bruto domaćem proizvodu u Srbiji za III kvartal. Obračun je izvršen prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Prema tim podacima:

– Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,2%;

– Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2015. godine od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u: sektoru građevinarstva, 18,3%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 8,3% i sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 5,0%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju države, 0,8%, bruto investicije u osnovne fondove, 10,1%, izvoz robe i usluga, 8,8% i uvoz robe i usluga, 5,4%. Realni pad zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,6% i izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,0%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).