U svom saopštenju broj 241/2017 od 31. 8. 2017. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:

1) realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,3%;

2) desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2017. godine od 0,5% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 4,4%, zatim u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 2,8% i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja; obrazovanja; zdravstvene i socijalne zaštite – 2,2%.

Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 10,0% i u sektoru građevinarstva – 2,8%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 1,6%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 0,6%, izdaci za finalnu potrošnju države – 1,7%, bruto investicije u osnovne fondove – 2,0%, izvoz robe i usluga – 11,5% i uvoz robe i usluga – 10,3%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

<<