U svom saopštenju broj 237/2016 od 31. 8. 2016. godine, Republički zavod za statistiku je objavio rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a je izvršen prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Prema tim podacima:

– Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,0%.

– Desezonirana serija podataka pokazuje da je BDP u drugom kvartalu 2016. godine ostao na istom nivou, u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 6,1%, sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja 3,9% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 3,0%. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 0,6%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 1,3%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 0,3%, izdaci za finalnu potrošnju države, 4,6%, bruto investicije u osnovne fondove, 4,9%, izvoz robe i usluga, 10,0% i uvoz robe i usluga, 12,3%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).