U svom Saopštenju broj 233/2015 od 31. 8. 2015. godine, Republički zavoda za statistiku je objavio podatke o kvartalnom bruto domaćem proizvodu u Srbiji za II kvartal.

Prema tim podacima:

– Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,0%.

– Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2015. godine od 2,2% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine:

1) Značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u: sektoru građevinarstva, 12,6%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 7,8% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 2,1%;

2) Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite, 2,9%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine:

1) Realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: bruto investicije u osnovne fondove, 8,6%, izvoz robe i usluga, 8,7% i uvoz robe i usluga, 3,0%;

2) Realni pad zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 1,4%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,3% i izdaci za finalnu potrošnju države, 2,9%. 

 Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).