U svom saopštenju, broj 147/2018 od 31. 5. 2018. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:

1) realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,6%;

2) desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2017. godine od 1,5% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 26,4%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 5,3%, sektoru informisanja i komunikacija – 5,1% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 4,6%. Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 3,0%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 3,1%, izdaci za finalnu potrošnju države – 2,3%, bruto investicije u osnovne fondove – 14,9%, izvoz robe i usluga – 9,3% i uvoz robe i usluga – 12,5%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).