U svom saopštenju, broj 145/2017 od 1. 6. 2017. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:

1) realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,2%;

2) desezonirana serija podataka u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na prethodni kvartal, pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda od 0,1%.

 

Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja – 4,5%, zatim u sektoru trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 2,8%, kao i u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 1,3%. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 5,1%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 1,9%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 0,5%, izdaci za finalnu potrošnju države – 0,5%, bruto investicije u osnovne fondove – 1,3%, izvoz robe i usluga – 8,7% i uvoz robe i usluga – 10,9%.

 

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).