U svom saopštenju broj 135/2016 od 31.05.2016. godine, Republički zavod za statistiku je objavio rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda. Obračun je izvršen prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Prema tim podacima:

– Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,5%.

– Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP u prvom kvartalu 2016. godine od 1,6% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 15,0%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 6,6% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 4,1%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,7%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 0,3%, izdaci za finalnu potrošnju države, 3,2%, bruto investicije u osnovne fondove, 7,9%, izvoz robe i usluga, 11,5% i uvoz robe i usluga, 4,7%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).