U Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, broj 134/2015, objavljuju se rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda. Obračun je izvršen prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Realni pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,8%.

Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 4,8%. Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u: sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 4,0% i sektoru državna uprava i obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvena i socijalna zaštita, 3,8%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: bruto investicije u osnovne fondove, 4,4%, izvoz robe i usluga, 9,7% i uvoz robe i usluga, 11,0%. Realni pad zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,6%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,7% i izdaci za finalnu potrošnju države, 3,5%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS 134/2015