Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za septembar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u septembru 2016. godine je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne neto zarade

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec septembar 2016. godine iznosila je 67.665,17 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,49% ili 330,54 dinara.

U odnosu na septembar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 0,27%.

Minimalna potrošačka korpa za septembar 2016. godine iznosila je 35.265,01 dinara i manja je za 0,12% ili 42,17 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na septembar 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,05%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 46.558 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 2,8% i realno je veća za 3,4%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine nominalno je veća za 6,0% i realno je veća za 5,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–septembar 2016. godine, nominalno je veća za 3,8% i realno je veća za 2,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-septembar 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u septembru 2016. godine bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U septembru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,54 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

 4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u septembru 2016. godine, iznosila je 46.558 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u septembru 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (58.867 dinara), Novom Sadu (52.017 dinara), Smederevu (48.110 dinara) i Pančevu (47.764 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u septembru 2016. godine zabeležena je u Užicu (46.325 dinara), Zrenjaninu (43.383 dinara), S. Mitrovici (43.028 dinara), Subotici (42.523 dinara), Kragujevcu (42.155 dinara), Nišu (41.280 dinara), Valjevu (40.992 dinara), Zaječaru (40.348 dinara), Šapcu (39.657 dinara), Kraljevu (39.374 dinara), i Leskovcu (34.288 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u septembru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Smederevo i Užice. U ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Minimalnu potrošačku korpu, osim u Leskovcu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (46.558 dinara) u septembru 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultanskim delatnostima (231.089 dinara), Vazdušnom saobraćaju (177.037 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (121.229 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (21.629 dinara), Kinematografska, televizijska i muzička produkcija (23.988 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (24.076 dinara).