Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za septembar 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u septembru 2015. godine manja je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec septembar 2015. godine iznosila je 67.481,88 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,06% ili 41,33 dinara. U odnosu na septembar 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 0,5%.

Minimalna potrošačka korpa za septembar 2015. godine iznosila je 35.248,27 dinara i veća je za 0,5% ili 179,1 dinar, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na septembar 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,8%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 43.925 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za 1,7%, a realno za 1,7%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2014. godine, nominalno je manja za 0,1%, a realno za 1,5%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar–septembar 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-septembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,4%, a realno za 1,8%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u septembru 2015. godine bilo je potrebno 1,54 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

U septembru 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u septembru 2015. godine, iznosila je 43.925 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u septembru 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.116 dinara), Novom Sadu (48.884 dinara), i Pančevu (46.330 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u septembru 2015. godine, zabeležena je u Užicu (42.431 dinara), Smederevu (42.195 dinara), Zrenjaninu (41.638 dinara), Kragujevcu (40.567 dinara), Zaječaru (39.541 dinara), S. Mitrovici (39.247 dinara), Subotici (39.201 dinara), Šapcu (38.578 dinara), Nišu (38.374 dinara), Valjevu (37.921 dinara), Kraljevu (37.171 dinara) i Leskovcu (33.852 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u septembru 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd i Smederevo. Kupovna moć na nivou proseka Republike zabeležena je Novom Sadu, Užicu i Kragujevcu, dok je u svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (43.925 dinara) u septembru 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (246.603 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (132.117 dinara) i u Vazdušnom saobraćaju (130.161 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (17.239 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (21.104 dinara) i Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (23.568 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

jul

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

avgust

44.630

67.523,21

35.069,16

1,51

0,79

septembar

43.925

67.481,88

35.248,27

1,54

0,80