Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за септембар  2014.
Према тим подацима, Просечна потрошачка корпа за месец септембар 2014. износила је 67.125758 динара и већа је за 2,06% или 1.056,87 динара од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на септембар 2013. Просечна потрошачка корпа већа је за 2,8%.
Минимална потрошачка корпа за септембар 2014. износила је 34.973,70 динара и већа је за 1,99% или 682,26 дин. од Минималне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на септембар 2013. Минимална потрошачка корпа већа је за 2,01%.
За покриће Просечне потрошачке корпе у септембру 2014. било је потребно 1,53 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,80 просечне зараде. У септембру 2013. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,52 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,80 просечне зараде.
Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у септембру 2014. године, износила је 43.975 динара.
Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у септембру 2014. статистика је регистровала у Београду (54.452 динара), Новом Саду (50.468 динара), Панчеву (47.371 динара), Зрењанину (44.507 динара) и Ужицу (44.275 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике, у септембру 2014. године, забележена је у Сремској Митровици (41.189 динара), Суботици (40.795 динара), Смедереву (40.483 динара), Шапцу (41.161 динар), Крагујевцу (40.028 динара), Нишу (39.896 динара), Зајечару (39.182 динара), Ваљеву (36.988 динара), Краљеву (35.305 динара) и Лесковцу (33.732 динара).
Посматрано по градовима, у септембру 2014. куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Нови сад, Панчево и Ужице. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.
Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (43.975 динара) у септембру 2014, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (152.503 динара), Управљачким делатностима и саветовању (118.206 динара) и Услужним делатностима у рударству (114.856 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (17.399 динара), Производњи намештаја (19.987 динара) и Изнајмљивању и лизингу (21.196 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2014. године

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Фебруар

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Март

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

Април

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Мај

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Јун

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Јул

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Август

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Септембар

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80