Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za septembar  2014.
Prema tim podacima, Prosečna potrošačka korpa za mesec septembar 2014. iznosila je 67.125758 dinara i veća je za 2,06% ili 1.056,87 dinara od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na septembar 2013. Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,8%.
Minimalna potrošačka korpa za septembar 2014. iznosila je 34.973,70 dinara i veća je za 1,99% ili 682,26 din. od Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na septembar 2013. Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,01%.
Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u septembru 2014. bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade. U septembru 2013. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,52 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.
Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u septembru 2014. godine, iznosila je 43.975 dinara.
Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u septembru 2014. statistika je registrovala u Beogradu (54.452 dinara), Novom Sadu (50.468 dinara), Pančevu (47.371 dinara), Zrenjaninu (44.507 dinara) i Užicu (44.275 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike, u septembru 2014. godine, zabeležena je u Sremskoj Mitrovici (41.189 dinara), Subotici (40.795 dinara), Smederevu (40.483 dinara), Šapcu (41.161 dinar), Kragujevcu (40.028 dinara), Nišu (39.896 dinara), Zaječaru (39.182 dinara), Valjevu (36.988 dinara), Kraljevu (35.305 dinara) i Leskovcu (33.732 dinara).
Posmatrano po gradovima, u septembru 2014. kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Novi sad, Pančevo i Užice. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.
Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (43.975 dinara) u septembru 2014, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (152.503 dinara), Upravljačkim delatnostima i savetovanju (118.206 dinara) i Uslužnim delatnostima u rudarstvu (114.856 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (17.399 dinara), Proizvodnji nameštaja (19.987 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (21.196 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2014. godine

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Februar

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Mart

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

April

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Maj

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Jun

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Jul

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Avgust

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Septembar

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80