Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за октобар 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у октобру 2015. године већа је у односу на претходни месец, захваљујући повећању просечне месечне нето зараде, као и смањењу вредности обе потрошачке корпе.

1. Просечна потрошачка корпа за месец октобар 2015. године износила је 67.195,77 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,42% или 286,11 динара.

У односу на октобар 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,3%.

Минимална потрошачка корпа за октобар 2015. године износила је 34.995,58 динара и мања је за 0,7% или 252,9 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на октобар 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,6%.

 2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру  2015. године у Републици Србији износила је 44.124 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2015. године, номинално је већа за 0,5% и реално је већа за 0,7%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2014. године, номинално је мања за 1,8% и реално је мања за 3,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар–октобар 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–октобар 2014. године, номинално је мања за 0,6%, а  реално за 2,0%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у октобру 2015. године било је потребно 1,52 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,79 просечне зараде.

У октобру 2014. за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,48 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе 0,77 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у октобру 2015. године, износила је 44.124 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у октобру 2015. године, статистика је регистровала у Београду (55.213 динара), Новом Саду (49.262 динара), и Панчеву (46.992 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у септембру 2015. године, забележена је у Ужицу (43.875 динара), Смедереву (42.274 динара), Зрењанину (41.147 динара), С. Митровици (39.980 динара), Крагујевцу (39.550 динара), Зајечару (39.303 динара), Суботици (39.248 динара), Нишу (38.646 динара), Шапцу (38.249 динара), Ваљеву (38.070 динара), Краљеву (37.894 динара) и Лесковцу (34.024 динара).

5. Посматрано по градовима, у октобру 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад, Ужице и Смедерево. У свим осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.124 динара) у октобру 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (165.658 динара), Услужним делатностима у рударству (135.558 динара) и у Ваздушном саобраћају (133.375 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (15.182 динара), Изнајмљивању и лизингу (21.076 динара) и Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (23.568 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

јул

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

август

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0,79

септембар

43.925

67.481,88

35.248,27

1.54

0,80

октобар

44.124

67.195,77

34.995,58

1,52

0,79