Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za oktobar  2014.

Prema tim podacima, Prosečna potrošačka korpa za mesec oktobar 2014. iznosila je 66.307766 dinara i manja je za 1,21% ili 817,92 dinara od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na oktobar 2013. Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,74%.

Minimalna potrošačka korpa za oktobar 2014. iznosila je 34.432,22 dinara i manja je za 1,54% ili 541,48 din. od Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na oktobar 2013. Minimalna potrošačka korpa veća je za 1%.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u oktobru 2014. bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade. U oktobru 2013. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u oktobru 2014. godine, iznosila je 44.938 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u oktobru 2014. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.331 dinara), Novom Sadu (54.395 dinara), Pančevu (49.764 dinara) i Užicu (45.127 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike, u oktobru 2014. godine, zabeležena je u Zrenjaninu (42.370 dinara), S. Mitrovici (42.272 dinara), Subotici (41.275 dinara), Zaječaru (41.099 dinara), Smederevu (41.060 dinara), Šapcu (40.779 dinara), Nišu (40.473 dinara), Kragujevcu (40.393 dinara), Valjevu (38.653 dinara), Kraljevu (36.565 dinara) i Leskovcu (34.173 dinara).

Posmatrano po gradovima, u oktobru 2014. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Novi Sad, Pančevo i Užice. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.938 dinara) u oktobru 2014. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (207.148 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (132.500 dinara) i Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (121.699 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (18.307 dinara), Proizvodnji odevnih predmeta (22.831 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (22.832 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2014. godine

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Februar

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Mart

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

April

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Maj

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Jun

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Jul

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Avgust

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Septembar

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Oktobar

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77