Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за октобар  2014.

Према тим подацима, Просечна потрошачка корпа за месец октобар 2014. износила је 66.307766 динара и мања је за 1,21% или 817,92 динара од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на октобар 2013. Просечна потрошачка корпа већа је за 1,74%.

Минимална потрошачка корпа за октобар 2014. износила је 34.432,22 динара и мања је за 1,54% или 541,48 дин. од Минималне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на октобар 2013. Минимална потрошачка корпа већа је за 1%.

За покриће Просечне потрошачке корпе у октобру 2014. било је потребно 1,53 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,80 просечне зараде. У октобру 2013. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у октобру 2014. године, износила је 44.938 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у октобру 2014. године, статистика је регистровала у Београду (55.331 динара), Новом Саду (54.395 динара), Панчеву (49.764 динара) и Ужицу (45.127 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике, у октобру 2014. године, забележена је у Зрењанину (42.370 динара), С. Митровици (42.272 динара), Суботици (41.275 динара), Зајечару (41.099 динара), Смедереву (41.060 динара), Шапцу (40.779 динара), Нишу (40.473 динара), Крагујевцу (40.393 динара), Ваљеву (38.653 динара), Краљеву (36.565 динара) и Лесковцу (34.173 динара).

Посматрано по градовима, у октобру 2014. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Нови Сад, Панчево и Ужице. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.938 динара) у октобру 2014. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Управљачким делатностима и саветовању (207.148 динара), Услужним делатностима у рударству (132.500 динара) и Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (121.699 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (18.307 динара), Производњи одевних предмета (22.831 динара) и Изнајмљивању и лизингу (22.832 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2014. године

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Фебруар

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Март

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

Април

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Мај

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Јун

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Јул

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Август

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Септембар

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Октобар

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77