800×600

< <

Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а,
објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и
потрошачкој корпи за новембар 2017.
године
.

Према тим
подацима, куповна
моћ
, мерена односом
Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у новембру 2017.
године, већа је у односу на претходни месец, пре свега због повећања просечне
месечне нето зараде. Вредности Просечне односно Минималне потрошачке корпе
незнатно су смањене у односу на претходни месец.

1.
Просечна
потрошачка корпа
за месец новембар 2017. године износила је 69.847,72
динара
и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за
0,14% или 95,56 динара. У односу на новембар 2016. године Просечна потрошачка
корпа већа је за 2,8%.

Минимална
потрошачка корпа
за новембар
2017. године износила је 36.249,06 динара и мања је за 0,33%
или 120,29 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.
У односу на новембар 2016. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,4%.

2.
Просечна
месечна зарада без пореза и доприноса
, исплаћена у новембру 2017.
године у Републици Србији, износила је 47.575 динара. У односу на просечну
зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2017. године номинално и
реално је већа за 1,5%. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса
исплаћену у новембру 2016. године номинално је већа за 4% и реално је већа за
1,2%.

Просечна
зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–новембар 2017. године
у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса
исплаћену у периоду јануар–новембар 2016. године, номинално је већа за 4,1% и
реално је већа за 0,9%.

3.
За покриће Просечне потрошачке корпе у новембру
2017. године
било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне
корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

За
покриће Просечне потрошачке корпе у новембру
2016.
године била је потребна 1,50 просечна зарада, а за покриће Минималне
корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

4.
Просечна месечна нето зарада по
запосленом у Републици Србији у новембру 2017. године износила је 47.575
динара. Посматрано по градовима, натпросечну
нето зараду
у новембру 2017. године статистика је регистровала у Београду
(58.902 динара), Новом Саду (54.799 динара), Панчеву (52.566 динара), Смедереву
(49.958 динара) и Ужицу (49.145 динара).

Просечна
месечна зарада испод просека
Републике Србије у новембру 2017. године забележена је у Сремској Митровици
(45.413 динара), Зрењанину (44.506 динара), Суботици (44.121 динара), Зајечару
(43.834 динара), Крагујевцу (42.926 динара), Нишу (42.521 динара), Ваљеву
(41.817 динара), Шапцу (41.231 динара), Краљеву (40.747 динара) и Лесковцу
(36.506 динара).

5.
Посматрано по градовима, у новембру 2017. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад,
Смедерево, Ужице, Зајечар и Панчево. У осталим градовима који се статистички
прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а
није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6.
Посматрано по делатностима, а у
односу на просек нето зараде у Републици (47.575 динара), у новембру 2017.
године највећу нето зараду статистика је регистровала у делатности Ваздушног
саобраћаја (162.913 динара), у делатностима Рачунарског програмирања и у
консултантским делатностима (168.748 динара), као и у делатностима Производње
кокса и деривата нафте (127.914 динара).

Најнижа
нето зарада регистрована је у делатностима Путничких агенција, тур-

-оператера
и резервација (21.682 динара), у делатностима Кинематографске, телевизијске и
музичке продукције (23.193 динара) и у делатностима Изнајмљивања и лизинга
(24.774 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици
Србији у 2017. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по
запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6


Јануар

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Фебруар

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Март

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


Април

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Мај

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Јун

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Јул

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Август

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Септембар

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Октобар

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78

 


Новембар

47.575

69.847,72

36.249,06

1,47

0,76