800×600

<<

Ministarstvo
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a,
objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i
potrošačkoj korpi za novembar 2017.
godine
.

Prema tim
podacima,kupovna
moć
, merena odnosom
Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u novembru 2017.
godine, veća je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne
mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe
neznatno su smanjene u odnosu na prethodni mesec.

1.
Prosečna
potrošačka korpa
za mesec novembar 2017. godine iznosila je 69.847,72
dinara
i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za
0,14% ili 95,56 dinara. U odnosu na novembar 2016. godine Prosečna potrošačka
korpa veća je za 2,8%.

Minimalna
potrošačka korpa
za novembar
2017. godine iznosila je 36.249,06 dinara i manja je za 0,33%
ili 120,29 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.
U odnosu na novembar 2016. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,4%.

2.
Prosečna
mesečna zarada bez poreza i doprinosa
, isplaćena u novembru 2017.
godine u Republici Srbiji, iznosila je 47.575 dinara. U odnosu na prosečnu
zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2017. godine nominalno i
realno je veća za 1,5%. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa
isplaćenu u novembru 2016. godine nominalno je veća za 4% i realno je veća za
1,2%.

Prosečna
zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–novembar 2017. godine
u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa
isplaćenu u periodu januar–novembar 2016. godine, nominalno je veća za 4,1% i
realno je veća za 0,9%.

3.
Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u novembru
2017. godine
bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

Za
pokriće Prosečne potrošačke korpe u novembru
2016.
godine bila je potrebna 1,50 prosečna zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

4.
Prosečna mesečna neto zarada po
zaposlenom u Republici Srbiji u novembru 2017. godine iznosila je 47.575
dinara. Posmatrano po gradovima, natprosečnu
neto zaradu
u novembru 2017. godine statistika je registrovala u Beogradu
(58.902 dinara), Novom Sadu (54.799 dinara), Pančevu (52.566 dinara), Smederevu
(49.958 dinara) i Užicu (49.145 dinara).

Prosečna
mesečna zarada ispod proseka
Republike Srbije u novembru 2017. godine zabeležena je u Sremskoj Mitrovici
(45.413 dinara), Zrenjaninu (44.506 dinara), Subotici (44.121 dinara), Zaječaru
(43.834 dinara), Kragujevcu (42.926 dinara), Nišu (42.521 dinara), Valjevu
(41.817 dinara), Šapcu (41.231 dinara), Kraljevu (40.747 dinara) i Leskovcu
(36.506 dinara).

5.
Posmatrano po gradovima, u novembru 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad,
Smederevo, Užice, Zaječar i Pančevo. U ostalim gradovima koji se statistički
prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a
nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6.
Posmatrano po delatnostima, a u
odnosu na prosek neto zarade u Republici (47.575 dinara), u novembru 2017.
godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u delatnosti Vazdušnog
saobraćaja (162.913 dinara), u delatnostima Računarskog programiranja i u
konsultantskim delatnostima (168.748 dinara), kao i u delatnostima Proizvodnje
koksa i derivata nafte (127.914 dinara).

Najniža
neto zarada registrovana je u delatnostima Putničkih agencija, tur-

-operatera
i rezervacija (21.682 dinara), u delatnostima Kinematografske, televizijske i
muzičke produkcije (23.193 dinara) i u delatnostima Iznajmljivanja i lizinga
(24.774 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici
Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po
zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6


Januar

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Februar

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Mart

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Jul

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Avgust

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Septembar

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Oktobar

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78

 


Novembar

47.575

69.847,72

36.249,06

1,47

0,76