Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za novembar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u novembru 2016. godine neznatno je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući pre svega smanjenju Prosečne i Minimalne potrošačke korpe, a povećanju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec novembar 2016. godine iznosila je 67.810,26 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,33% ili 228,67 dinara. U odnosu na novembar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,3%.

Minimalna potrošačka korpa za novembar 2016. godine iznosila je 35.239,10 dinara i manja je za 0,46% ili 163,57 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na novembar 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 45.767 dinara i nominalno je veća za 3,6% a realno je veća za 2,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–novembar 2016. godine nominalno je veća za 3,7% i realno je veća za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–novembar 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u novembru 2016. godine bila je potrebna 1,48 prosečne zarade, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade.

U novembru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bila je potrebna 1,52 prosečne zarade, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade.

4.Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u novembru 2016. godine iznosila je 45.767 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u novembru 2016. godine statistika je registrovala u Beogradu (57.191 dinara), Pančevu (54.145 dinara), Novom Sadu (51.940 dinara), Užicu (48.679 dinara) i Smederevu (47.404 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u novembru 2016. godine zabeležena je u Zrenjaninu (44.094 dinara), S. Mitrovici (42.249 dinara), Subotici (42.150 dinara), Nišu (40.503 dinara), Kragujevcu (40.197 dinara), Valjevu (40.044 dinara), Šapcu (39.195 dinara), Kraljevu (39.101 dinara), Zaječaru (38.273 dinara) i Leskovcu (33.827 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u novembru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Smederevo, Užice, Pančevo, Novi Sad i Smederevo. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Novu Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.767 dinara), u novembru 2016. godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (174.320 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (153.199 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (124.800 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (21.278 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (23.971 dinara) i Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (23.988 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

jul

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

avgust

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

septembar

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

oktobar

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78

 

novembar

45.767

67.810,26

35.239,10

1,48

0,77