Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за новембар 2016. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у новембру 2016. године незнатно је већа у односу на претходни месец, захваљујући пре свега смањењу Просечне и Минималне потрошачке корпе, а повећању просечне месечне нето зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец новембар 2016. године износила је 67.810,26 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,33% или 228,67 динара. У односу на новембар 2015. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,3%.

Минимална потрошачка корпа за новембар 2016. године износила је 35.239,10 динара и мања је за 0,46% или 163,57 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на новембар 2015. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2016. године у Републици Србији износила је 45.767 динара и номинално је већа за 3,6% а реално је већа за 2,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2015. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–новембар 2016. године номинално је већа за 3,7% и реално је већа за 2,6% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–новембар 2015. године.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у новембру 2016. године била је потребна 1,48 просечне зараде, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

У новембру 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе била је потребна 1,52 просечне зараде, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,79 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у новембру 2016. године износила је 45.767 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у новембру 2016. године статистика је регистровала у Београду (57.191 динара), Панчеву (54.145 динара), Новом Саду (51.940 динара), Ужицу (48.679 динара) и Смедереву (47.404 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике у новембру 2016. године забележена је у Зрењанину (44.094 динара), С. Митровици (42.249 динара), Суботици (42.150 динара), Нишу (40.503 динара), Крагујевцу (40.197 динара), Ваљеву (40.044 динара), Шапцу (39.195 динара), Краљеву (39.101 динара), Зајечару (38.273 динара) и Лесковцу (33.827 динара).

5. Посматрано по градовима, у новембру 2016. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Смедерево, Ужице, Панчево, Нови Сад и Смедерево. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила  Нову Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Нове Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (45.767 динара), у новембру 2016. године највећу нето зараду статистика је регистровала у Ваздушном саобраћају (174.320 динара), Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (153.199 динара) и у Управљачким делатностима и саветовању (124.800 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, туроператора и резервација (21.278 динара), Изнајмљивању и лизингу (23.971 динара) и Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (23.988 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2016. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

jануар

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

фебруар

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

март

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

април

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

мај

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

јун

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

јул

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

август

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

септембар

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

октобар

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78

 

новембар

45.767

67.810,26

35.239,10

1,48

0,77