Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za novembar 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u novembru 2015. godine veća je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući povećanju prosečne mesečne neto zarade, kao i smanjenju vrednosti obe potrošačke korpe.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec novembar 2015. godine iznosila je 66.924,32 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,4% ili 271,45 dinara.

U odnosu na novembar 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,2%.

Minimalna potrošačka korpa za novembar 2015. godine iznosila je 34.885,19 dinara i manja je za 0,31% ili 110,4 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na novembar 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,6%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 44.166 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2015. godine, nominalno je veća za 0,1% i realno je veća za 0,2%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2014. godine, nominalno je manja za 0,1% i realno je manja za 1,4%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar-novembar 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-novembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,5% i  realno je manja za 1,9%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u novembru 2015. godine bilo je potrebno 1,52 prosečne zarade, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečnih zarada.

U januaru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,68  prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečnih zarada.

U novembru 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,50 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečnih zarada.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u novembru 2015. godine, iznosila je 44.166 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u novembar 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (54.309 dinara), Novom Sadu (50.148 dinara), Pančevu (50.441 dinara) i Užicu (45.288 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u novembru 2015. godine, zabeležena je u Smederevu (44.103 dinara), S. Mitrovici (41.470 dinara), Subotici (40.436 dinara), Zrenjaninu (40.323 dinara), Valjevu (39.527 dinara), Kraljevu (39.194 dinara) Kragujevcu (38.995 dinara), Nišu (38.971 dinara), Šapcu (38.803 dinara), Zaječaru (37.810 dinara), i Leskovcu (33.560 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u novembru 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Pančevo, Užice i Smederevo. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Novu Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.166 dinara) u novembru 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (152.633 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (139.594 dinara) i u Vazdušnom saobraćaju (136.679 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (15.209 dinara), Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (18.462 dinara) i   Iznajmljivanju i lizingu (21.050 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

 

Godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

jul

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

avgust

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0,79

 

septembar

43.925

67.481,88

35.248,27

1.54

0,80

 

oktobar

44.124

67.195,77

34.995,58

1,52

0,79

 

novembar

44.166

66.924,32

34.885,19

1,52

0,79