Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за новембар 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у новембру 2015. године већа је у односу на претходни месец, захваљујући повећању просечне месечне нето зараде, као и смањењу вредности обе потрошачке корпе.

1. Просечна потрошачка корпа за месец новембар 2015. године износила је 66.924,32 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,4% или 271,45 динара.

У односу на новембар 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,2%.

Минимална потрошачка корпа за новембар 2015. године износила је 34.885,19 динара и мања је за 0,31% или 110,4 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на новембар 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,6%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру  2015. године у Републици Србији износила је 44.166 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2015. године, номинално је већа за 0,1% и реално је већа за 0,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2014. године, номинално је мања за 0,1% и реално је мања за 1,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар-новембар 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-новембар 2014. године, номинално је мања за 0,5% и  реално је мања за 1,9%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у новембру 2015. године било је потребно 1,52 просечнe зарадe, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,79 просечних зарада.

У јануару 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,68  просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,87 просечних зарада.

У новембру 2014. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,50 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечних зарада.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у новембру 2015. године, износила је 44.166 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у новембар 2015. године, статистика је регистровала у Београду (54.309 динара), Новом Саду (50.148 динара), Панчеву (50.441 динара) и Ужицу (45.288 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у новембру 2015. године, забележена је у Смедереву (44.103 динара), С. Митровици (41.470 динара), Суботици (40.436 динара), Зрењанину (40.323 динара), Ваљеву (39.527 динара), Краљеву (39.194 динара) Крагујевцу (38.995 динара), Нишу (38.971 динара), Шапцу (38.803 динара), Зајечару (37.810 динара), и Лесковцу (33.560 динара).

5. Посматрано по градовима, у новембру 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад, Панчево, Ужице и Смедерево. У свим осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Нову Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Нове Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.166 динара) у новембру 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (152.633 динара), Услужним делатностима у рударству (139.594 динара) и у Ваздушном саобраћају (136.679 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (15.209 динара), Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (18.462 динара) и   Изнајмљивању и лизингу (21.050 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

 

Година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

јул

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

август

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0,79

 

септембар

43.925

67.481,88

35.248,27

1.54

0,80

 

октобар

44.124

67.195,77

34.995,58

1,52

0,79

 

новембар

44.166

66.924,32

34.885,19

1,52

0,79