Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za novembar  2014.

Prema tim podacima, Prosečna potrošačka korpa za mesec novembar 2014. iznosila je 66.119,86 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,28% ili 187,8 dinara. U odnosu na novembar 2013. Prosečna potrošačka korpa veća je 2,19%.

Minimalna potrošačka korpa za novembar 2014. iznosila je 34.348,40 dinara i manja je za 0,24% ili 83,82 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na novembar 2013. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,55%. 

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u novembru 2014. godine bila je potrebna jedna i po prosečna zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

U novembru 2013. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u novembru 2014. godine, iznosila je 44.206 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u novembru 2014. godine, statistika je registrovala u Beogradu (54.630 dinara), Pančevu (53.849 dinara) i Novom Sadu (49.997 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u novembru 2014. godine, zabeležena je u Užicu (43.221 dinara),   Zrenjaninu (43.068 dinara), Smederevu (41.346 dinara),  S. Mitrovici (40.809 dinara), Nišu (40.012 dinara), Šapcu (39.615 dinara), Subotici (39.282 dinara), Valjevu (39.007 dinara), Kragujevcu (38.943 dinara), Zaječaru (38.415 dinara), Kraljevu (37,274 dinara) i Leskovcu (33.733 dinara).

Posmatrano po gradovima, u novembru 2014. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Pančevo i Novi Sad. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.206 dinara) u novembru 2014. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (139.719 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (130.076 dinara) i Proizvodnji koksa i derivata nafte (123.173 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (17.711 dinara), Proizvodnji nameštaja (20.640 dinara) i  Iznajmljivanju i lizingu (21.855 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2014. godine

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Februar

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Mart

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

April

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Maj

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Jun

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Jul

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Avgust

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Septembar

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Oktobar

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77

Novembar

44.206

66.119,86

34.348,40

1,50

0,78