Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за новембар  2014.

Према тим подацима, Просечна потрошачка корпа за месец новембар 2014. износила је 66.119,86 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,28% или 187,8 динара. У односу на новембар 2013. Просечна потрошачка корпа већа је 2,19%.

Минимална потрошачка корпа за новембар 2014. износила је 34.348,40 динара и мања је за 0,24% или 83,82 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на новембар 2013. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,55%. 

За покриће Просечне потрошачке корпе у новембру 2014. године била је потребна једна и по просечна зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

У новембру 2013. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у новембру 2014. године, износила је 44.206 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у новембру 2014. године, статистика је регистровала у Београду (54.630 динара), Панчеву (53.849 динара) и Новом Саду (49.997 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у новембру 2014. године, забележена је у Ужицу (43.221 динара),   Зрењанину (43.068 динара), Смедереву (41.346 динара),  С. Митровици (40.809 динара), Нишу (40.012 динара), Шапцу (39.615 динара), Суботици (39.282 динара), Ваљеву (39.007 динара), Крагујевцу (38.943 динара), Зајечару (38.415 динара), Краљеву (37,274 динара) и Лесковцу (33.733 динара).

Посматрано по градовима, у новембру 2014. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Панчево и Нови Сад. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.206 динара) у новембру 2014. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Услужним делатностима у рударству (139.719 динара), Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (130.076 динара) и Производњи кокса и деривата нафте (123.173 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (17.711 динара), Производњи намештаја (20.640 динара) и  Изнајмљивању и лизингу (21.855 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2014. године

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Фебруар

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Март

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

Април

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Мај

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Јун

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Јул

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Август

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Септембар

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Октобар

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77

Новембар

44.206

66.119,86

34.348,40

1,50

0,78