Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за март 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ, мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у марту 2018. године, већа је у односу на претходни месец, пре свега због повећања просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец.

 

1. Просечна потрошачка корпа за месец март 2018. године износила је 70.292,73 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 123,23 динара или за 0,2%. У односу на март 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,6%.

Минимална потрошачка корпа за март 2018. године износила је 36.419 динара и већа је за 143,72 динара или 0,2% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на март 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,3%.

2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето), обрачуната за март 2018. године, износила је 49.400 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је већа за 3,3%, а реално за 3,2%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада већа је за 3,4% номинално, а за 2,0% реално. Просечна нето зарада за март 2018. године износила је 418 евра, док је за март 2017. износила 386 евра (по просечном месечном курсу евра преузетог са сајта НБС).         

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у марту 2018. године било је потребно 1,42 просечне зараде, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,74 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у марту 2017. године било је потребно 1,45 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у марту 2018. године износила је 49.400 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у марту 2018. године статистика је регистровала у Београду (60.229 динара), Новом Саду (54.041 динара), Смедереву (50.186 динара) и Панчеву (49.512 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у марту  2018. године забележена је у Зрењанину (48.558 динара), Ужицу (47.814 динара), Крагујевцу (47.457 динара), Сремској Митровици (47.080 динара), Суботици (46.764 динара), Нишу (46.094 динара), Ваљеву (44.370 динара), Шапцу (43.981 динара), Зајечару (43.503 динара), Краљеву (42.763 динара) и Лесковцу (39.666 динара).    

5. Посматрано по градовима, у марту 2018. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац и Смедерево. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74