Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za mart 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć, merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u martu 2018. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec.

 

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec mart 2018. godine iznosila je 70.292,73 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 123,23 dinara ili za 0,2%. U odnosu na mart 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,6%.

Minimalna potrošačka korpa za mart 2018. godine iznosila je 36.419 dinara i veća je za 143,72 dinara ili 0,2% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na mart 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,3%.

2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto), obračunata za mart 2018. godine, iznosila je 49.400 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je veća za 3,3%, a realno za 3,2%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada veća je za 3,4% nominalno, a za 2,0% realno. Prosečna neto zarada za mart 2018. godine iznosila je 418 evra, dok je za mart 2017. iznosila 386 evra (po prosečnom mesečnom kursu evra preuzetog sa sajta NBS).         

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2018. godine bilo je potrebno 1,42 prosečne zarade, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,74 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2017. godine bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u martu 2018. godine iznosila je 49.400 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u martu 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (60.229 dinara), Novom Sadu (54.041 dinara), Smederevu (50.186 dinara) i Pančevu (49.512 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u martu  2018. godine zabeležena je u Zrenjaninu (48.558 dinara), Užicu (47.814 dinara), Kragujevcu (47.457 dinara), Sremskoj Mitrovici (47.080 dinara), Subotici (46.764 dinara), Nišu (46.094 dinara), Valjevu (44.370 dinara), Šapcu (43.981 dinara), Zaječaru (43.503 dinara), Kraljevu (42.763 dinara) i Leskovcu (39.666 dinara).    

5. Posmatrano po gradovima, u martu 2018. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac i Smederevo. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Mart

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74