Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za mart 2017. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u martu 2017. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec mart 2017. godine iznosila je 69.194,20 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,09% ili 62,96 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za mart 2017. godine iznosila je 35.962,87 dinara i veća je za 0,2% ili 86,35 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.     

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u martu 2017. godine u Republici Srbiji, iznosila je 47.814 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u februaru 2017. godine, nominalno je veća za 1,8%, a i realno je veća za 1,6%. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za 4,2%, a i realno je veća za 0,6%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–mart 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–mart 2016. godine, nominalno je veća za 4,2% i realno je veća za 1,1%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2017. godine bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2016. godine bilo je potrebno 1,46 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u martu 2017. godine iznosila je 47.814 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u martu 2017. godine statistika je registrovala u Beogradu (61.384 dinara), Novom Sadu (53.461 dinar), Pančevu (48.936 dinara) i Smederevu (48.118 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u februaru 2017. godine, zabeležena je u Užicu (45.710 dinara), Sremskoj Mitrovici (45.551 dinar), Zrenjaninu (44.128 dinara), Subotici (43.737 dinara), Kragujevcu (43.545 dinara), Nišu (41.794 dinara), Šapcu (41.591 dinar), Kraljevu (41.178 dinara), Zaječaru (39.986 dinara), Valjevu (38.799 dinara) i Leskovcu (34.876 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u martu 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad i Smederevo. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, ali nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (47.814 dinara) u martu 2017. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (176.335 dinara), Vazdušnom saobraćaju (162.468 dinara) i u delatnosti Reklamiranja i istraživanja tržišta (131.447 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (21.746 dinara), delatnosti Uklanjanja otpadnih voda (22.666 dinara) i u delatnosti Iznajmljivanja i lizinga (23.693 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar 2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 

Mart 2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75